Velkommen
til
Dansk Aktionærforening Københavns Vestegn

Denne hjemmeside er under opdatering

 

De bedste hilsener

Bestyrelsen

 

 

Seneste nyheder og informationer:

 

03102016 Aktieklub starter sæsonen 2016

                 Vi bruger   DAF’s aktieanalyseprogram

                 Tilmelding her:  DAF Shareholders

Der afholdes kurser i DAF’s aktieanalyseprogram

Læs kursusplanen her:        Aktieklub03 Kursusplan

 

Aktieklub01 og aktieklub02 henvises til aktieklub03

hvor der kigges på såvel FA son TA.

 

Andre kursusaktiviteter:

TA, der oprettes 2 aftener med Lars Persson som underviser

tilmelding vil ligeledes være via DAF Shareholders

TA, det forsøges at lave et kursus med Norske teknisk analyse

InvestTech—det skal dog bemærkes at der afholdes/er afholdt

Flere kurser foranlediget af NordNet.

TA, der forventes oprettet 1 kursus/gennemgang af NetDanias

APP samt den af NetDania daglige fremsendelse af markedsinfo

før markesåbning, typisk 08.30